NL – Buongiorno, ik ben Karlien, eigenaresse van Tour Operator Holland Italia Events & Authentic Greece. Al bijna 25 jaar organiseren wij reizen naar Italie. Het gaat om groepsreizen, incentives, grote sport events, operareizen en natuurlijk onze wijn en culinaire reizen. Al bijna 25 jaar maken wij iedere reis speciaal. In deze jaren hebben we meerdere tegenslagen gehad, maar we zijn er altijd met frisse moed weer tegen aan gegaan….echter, dit keer hebben we wel een hele grote financiele tegenslag te verwerken. Er wordt niet meer gereisd. Bij iedere keer als we onze computers opstarten zijn er weer heel veel reserveringen geannuleerd. In Maart en April stonden 6 grote reizen vanuit Italie en Zwitserland op het programma, daarna zouden operareisjes en wijnreizen volgen….en dan het drukke zomer seizoen……er is niets van over. We hebben geen inkomen en moeten iedere dag ook nog eens voor iedere reeds gemaakte reservering bellen, smeken en bedelen om onze aanbetalingen die we voor jullie gedaan hebben terug te krijgen…..Vaak lukt dat niet…..heel vaak lukt dat niet! Word daarom niet boos op ons. Wij, van Holland Italie Events tour operator doen er echt alles aan om jullie reserveringen naar een later tijdstip te verzetten of jullie reeds betaalde bedragen terug te betalen. Maar het blijft heel erg moeilijk voor ons. Met hoop en nog altijd veel enthousiasme gaan we door om er misschien in de tweede helft van het jaar nog iets van te kunnen maken. Vergeet ons niet als je weer een hele bijzondere reis naar Italie wilt maken. Al bijna 25 jaar kunnen jullie op ons rekenen.

GB – Buongiorno, I am Karlien, owner of Tour Operator Holland Italia Events to & Authentic Greece. We have been organizing trips to Italy and Greece for almost 25 years. These are group trips, incentives, major sports events, nice beach holidays in Greece, opera trips and of course our wine and culinary trips to Italy. We have been making every trip special for almost 25 years. In these years we have had several setbacks, but we have always faced it with fresh courage …. however, this time we have a very big financial setback. No more traveling. Every time we start up our computers, a lot of reservations are canceled. In March and April 6 major tours from Italy and Switzerland were on the program, after which opera tours and wine tours would follow …. and then the busy summer season in Greece …… there is nothing left. We have no income and have to call, beg and beg every day for every reservation already made to get back our deposits that we have made for you ….. Often that does not work ….. very often not that! Therefore, don’t get mad at us. We, from Holland Italy Events / Authentic Greece, do everything we can to reschedule your reservations at a later time or to refund your already paid amounts. But it remains very difficult for us. With hope and still a lot of enthusiasm we continue to make something of it in the second half of the year. Don’t forget us if you want to make a very special trip to Italy or Greece again. You can count on us for almost 25 years.